Alfabetyczny indeks tytułów

P

Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania w kontekście uwarunkowań psychospołecznychPamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskichPandemonium jako model polityki. Hannah Arendt o idei działaniaPaństwa naddunajskie a Unia EuropejskaPaństwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiejPaństwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej RzeszyPaństwo w świecie współczesnymParadoksy globalizacjiParsifalPartia Europejskich Socjalistów 1957-2009Partie polityczne Polski Podziemnej 1939-1945Partnerstwo EurośródziemnomorskiePartnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracjiParty machine, political corruption and urban reform in the progressive era (1880-1920)Past and Present of European Integration. Poland`s PerspectivePatologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnejPatrzę na mój czasPawiak. Więzienie polityczne 1880-1915Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemyPedagogika społecznaPerspektywa porządku postpolitycznego. W stronę technologii władzyPerspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.Perspektywy ustrojowe Unii EuropejskiejPeru między populizmem a liberalizmemPędzę do ciebie co dysk wyskoczyPiątka z panoramy PragiPierwszy dzień wiecznościPieśń o NibelungachPiętno. Ślad reniferaPiłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1989Piotr Drzewiecki. Działacz społeczno-gospodarczy, prezydent Warszawy 1918-1921Piotr Stawecki. Z archiwum życia historyka wojskowościPląsakiPluralizm mediów, pluralizm w mediachPo drugiej stronie drzwiPochwała niczego przypisana nikomu. Pochwała czegoś przypisana komuśPod powierzchnią pogody i historii. W rocznicę Powstania WarszawskiegoPodlasiacyPodpalić świat. Rosja jako zagrożenie cywilizacji Zachodu. Eksperyment bolszewicki 1917-2017/2022Podstawy gerontologii społecznejPodstawy logiki w przykładach i zadaniachPodstawy zarządzania kryzysowegoPoeta i liliaPoeta na Ursynowie. Rzecz o Tadeuszu NowakuPoezje młodzieńcze i wiersze ze spuściznyPogańska Polska. Wierzenia, kalendarz, zwyczajePoglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowychPolacy w KanadziePoland in the European Union: Ambitions and PossibilitiesPole widzeniaPolityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii EuropejskiejPolityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracownikówPolityka językowa Unii EuropejskiejPolityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wiekuPolityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii EuropejskiejPolityka rządu Stanów Zjednoczonych wobec Indian Sioux w latach 1805-1868Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej RzeczypospolitejPolityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939Polityka w stosunkach międzynarodowychPolityka wschodnia Polski − między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocyPolityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UEPolityka wschodnia Unii Europejskiej. Porażka czy sukces?Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986. Od marginalizacji do integracjiPolityka zagraniczna Państwa Kościelnego w latach 1789-1871Polityka zagraniczna Wielkiej BrytaniiPolityki sektorowe Unii EuropejskiejPolki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelkiPolska - Unia EuropejskaPolska − Rosja. Dwa punkty widzenia na współczesny światPolska Awangarda Poetycka. Programy i manifesty lat 1917-1923. Inne studiaPolska debata ustrojowa w latach 1917-1921Polska i Europa w perspektywie politologicznejPolska i Hiszpania w Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywyPolska i Litwa Jagiellonów na przełomie XV i XVI stuleciaPolska mniej znana 1944-1989. Tom II. Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944-1954)Polska mniej znana 1944-1989. Tom III. Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r.Polska mniej znana 1944-1989. Tom IV. Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Część 1Polska mniej znana 1944-1989. Tom IV. Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Część 2Polska mniej znana 1944-1989. Tom V. Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec-listopad 1956Polska mniej znana 1944-1989. Tom VI. Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 rokuPolska mniej znana 1944-1989. Tom VII. Komisja Tadeusz Grabskiego (1981)Polska mniej znana 1944-1989. Tom VIII. Zwrot polityczny `48. Część 1Polska mniej znana 1944-1989. Tom VIII. Zwrot polityczny `48. Część 2Polska myśl polityczna 1939-1945Polska na drodze do EuroPolska polityka imigracyjna a rynek pracyPolska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politolgicznej i medialnejPolska Prezydencja w Unii EuropejskiejPolska w stosunkach międzynarodowychPolska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowegoPolska w systemie instytucjonalnym UEPolska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnegoPolska-Francja 1970-1980Polski sektor społecznyPolski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Tom I. A-GPolski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Tom II. H-ŁPolski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Tom III. M-RPolski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Tom IV. S-ŻPolskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu WarszawskiegoPolskie media u progu XXI wiekuPolskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuPolskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wiekuPolskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii EuropejskiejPolskie Radio na Kresach Wschodnich II RzeczypospolitejPolskie Radio w czasie II wojny światowejPolskie regulaminy parlamentarne 1985-2002Polskie służby specjalne. SłownikPolszczyzna w komunikowaniu publicznymPolszczyzno moja...Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnychPomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacjiPorozumienia społeczne 1980-1981Portrety i spotkaniaPortrety i spotkania. Wydanie drugie zmienionePorządek konstytucyjny w PolscePostępowanie administracyjnePostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjnePostkolonialne historiografie. Casus jednego średniowieczaPotęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometrycznyPotęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometrycznyPotęga państw 2020. Rankingi potęgometrycznePotęgometria. Tom IIIPowiedz mi to. 222 wierszePowiedziałem wam wszystko co wiem. Jarosław Zieliński i jego pokolenie 1971Powrót do Lwowa. O genezie "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości"Powstanie WarszawskiePowstańczy szantaż i polityka odwetu. Polska a Rosja/ZSRS z perspektywy cyklicznych zrywów narodowychPozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskichPółnoc wobec południa, południe wobec północyPrababka Maria obiera jabłkaPrasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914). DokumentyPrawne formy działalności administracji publicznejPrawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowychPrawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnymPrawo hybrydowe w porządku normatywnym Unii EuropejskiejPrawo łowieckiePrawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentówPrezydencja w Radzie Unii Europejskiej. SłownikPrezydencki dyskurs polityki na obszarze poradzieckimPrezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawczePrężność organizacyjna jako kluczowy zasób dla odporności organizacji na kryzys. Czym jest i jak mierzyć prężność organizacyjną?Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii EuropejskiejPro memoria (1941-1944). Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskimProblemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z BałkanamiProblemy edukacji w Europie Środkowej i WschodniejProblemy instytucjonalne Unii Europejskiej - wymiar teoretyczno-metodologicznyProblemy ochrony zabytków przed nielegalnym wywozem z krajuProblemy społeczne wybranych grup demograficznychProblemy współczesnej pedagogikiProces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwaProcesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznejProfesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnościąProfesor Kazimierz Doktór. Życie i działalność (1935-2016)Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskursPropaganda antyamerykańska w polskiej publicystyce konserwatywnej i narodowej w latach 1898-1939Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotnyProtestanci w Łodzi 1815-1914. Między edukacją a ewangelizacjąPrymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. Elementy analizy ustrojoznawczej i geopolitycznejPrywatność. Teoria i praktykaPrzedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowychPrzerwana liniaPrzerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowychPrzestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii EuropejskiejPrzygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948Przyszła do mnie wojnaPrzywództwo i elity polityczne w krajach WNPPrzywództwo, elity i transformacje w krajach WNPPsychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnychPszczyna i jej społeczeństwo w późnym średniowieczu 1466-1517Public relations w komunikowaniu społecznym i marketinguPublic relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwuPublic relations. Społeczne wyzwaniaPubliczne media elektroniczne w EuropiePubliczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwojuPubliczność mediów w epoce cyfrowej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.