Dla Autorów / Zleceniodawców

Działalnością edytorską, wydawniczą i poligraficzną zajmujemy się już 25 lat – niezmiennie na najwyższym poziomie. Realizujemy zlecenia na korekty i redakcje tekstów, skład komputerowy/przygotowanie do druku oraz sam druk publikacji i książek dla licznych instytucji publicznych, urzędów centralnych, uczelni i szkół wyższych.

Specjalizujemy się w opracowywaniu tekstów naukowych, popularnonaukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, książek oraz podręczników akademickich w języku polskim i angielskim.

W naszym dorobku jest ponad tysiąc publikacji książkowych. Współpracujemy z najlepszymi korektorami i redaktorami posiadającymi wieloletni staż zawodowy. Gwarantujemy terminowość, rzetelność i profesjonalizm.

Cennik prac poligraficzno-edytorskich 2021RADA NAUKOWA WYDAWNICTWA:

prof. dr hab. Stanisław Bieleń, prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Wojciech Jakubowski,

prof. dr hab. Adam Koseski, prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk (Przewodniczący),

prof. dr hab. Leszek Zasztowt, prof. dr hab. Arkadiusz ŻukowskiPROCEDURA WYDAWNICZA/RECENZJI DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej jakości publikacji Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) przyjęła zasadę przeprowadzania obowiązkowej, zewnętrznej recenzji otwartej każdej publikacji będącej rezultatem pracy naukowej autora/autorów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo może przesłać pracę naukową do podwójnie ślepej recenzji naukowej (double blind review – zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają swoich personaliów).

Wyboru recenzentów naukowych dokonuje Redakcja Oficyny Wydawniczej ASPRA spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora publikacji oraz w żaden sposób niezwiązanych z jego pracą naukową. Recenzent naukowy ocenia pracę poddaną recenzji w z góry ustalonym terminie na podstawie umowy z Wydawnictwem. Procedura recenzji otwartej oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje dane personalne. Na podstawie oceny pracy (oceniany jest wybór tematu, jego poprawność merytoryczna, nowatorskość i wnoszenie istotnego wkładu do obecnego stanu wiedzy, warsztat utworu) recenzent ocenia przydatność do publikacji danego utworu: nie wnosi uwag, sugeruje wprowadzenie istotnych poprawek lub odrzuca ją w całości. Recenzentem publikacji naukowej może być jedynie osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

Teksty, które zostały pozytywnie ocenione przez recenzentów, zostają przekazane do dalszych prac wydawniczych. Przekazanie przez autora swojej pracy do publikacji oznacza jego deklarację, że tekst jest oryginalny i nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw osób trzecich. Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o udzielnie nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie przekazanego utworu. Jednocześnie utwór zostaje poddany sprawdzeniu w programie antyplagiatowym. Następnie praca jest przekazywana do podwójnej, niezależnej korekty i redakcji językowej. Autor jest zobowiązany do ścisłej i aktywnej współpracy z redaktorami odpowiedzialnymi za opracowanie redakcyjne publikacji i nanoszenia wszelkich niezbędnych poprawek oraz wprowadzania zmian. Przed skierowaniem publikacji do druku autor dokonuje autoryzacji tekstu.


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Redakcja Oficyny Wydawniczej ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych publikacji tekstów naukowych i podejmie wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom związanym z publikacjami. Osoby zaangażowane w proces publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci) są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych. Standardy etyczne naszego Wydawnictwa są oparte na zasadach ustalonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej / Committee on Publication Ethics (COPE).

https://publicationethics.org

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.